Balô BH02

Chất Liệu : Vải bố dày cao cấp
Kích Thước : Loại trung (32cm x 40cm x 10cm)

Màu sắc: Hồng

Balô BH02