Chi ngân sách 5.800 tỷ đồng cho giáo dục

Các đại học khối kinh tế – tài chính sẽ tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, những hoạt động không thường xuyên thì ngân sách hỗ trợ một phần. Nhóm các trường cao đẳng sư phạm, ngân sách nhà nước đảm bảo chi 60-70%, đại học khối sư phạm 40-50%, đại học khối văn hóa – thể thao 50-70%, khối nông – lâm – ngư nghiệp 30-50%, các trường khối Kỹ thuật được hỗ trợ thấp nhất là 20-40%.

Chi ngân sách 5.800 tỷ đồng cho giáo dục

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 cho ngành giáo dục. So với năm 2011, con số này tăng 5,4% và đạt gần 5.800 tỷ đồng.

2012 là năm thứ hai của thời kỳ thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính với các đơn vị sự nghiệp công lập. Các trường và đơn vị trực thuộc Bộ được giao dự toán gồm ba nhóm là tự đảm bảo chi phí hoạt động, tự đảm bảo một phần và do nhà nước cung cấp 100%.

Các đại học khối kinh tế – tài chính sẽ tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, những hoạt động không thường xuyên thì ngân sách hỗ trợ một phần. Nhóm các trường cao đẳng sư phạm, ngân sách nhà nước đảm bảo chi 60-70%, đại học khối sư phạm 40-50%, đại học khối văn hóa – thể thao 50-70%, khối nông – lâm – ngư nghiệp 30-50%, các trường khối Kỹ thuật được hỗ trợ thấp nhất là 20-40%.

Các trường Hữu nghị T80, T78, phổ thông vùng cao Việt Bắc, dự bị đại học dân tộc trung ương, Sầm Sơn, Nha Trang, TP HCM, ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo 100% chi phí hoạt động.

Ngoài ra, tiền khoản thu, lệ phí của các trường trong năm 2012 cũng tăng gần 14% từ gần 3.860 tỷ đồng lên hơn 4.300 tỷ đồng. Riêng học phí, lệ phí tăng 9,5%.

Năm 2012, chỉ tiêu đào tạo đại học chính quy là 310.000 (trong đó sư phạm 28.000), cao đẳng 266.000 (sư phạm 26.000), tiến sĩ gần 4.000 và thạc sĩ là 50.000.

Trước đó, trong năm 2011, toàn ngành giáo dục đã đào tạo được gần 3.400 tiến sĩ, hơn 40.000 thạc sĩ và hơn 500.000 người tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy.